T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 19, 2016

Phan : Vài người đọc báo khác thường…

  Ảnh (rmit.libguides.com) Tôi còn nhớ thời làm báo, cứ mỗi lần đi xin quảng cáo từ một thương hiệu nào đó,thường người chủ thương hiệu không khó khăn gì nhiều về giá cả quảng cáo bởi quảng cáo đã có giá sẵn cho nửa trang hay nguyên trang, quảng cáo màu hay trắng đen.

Đọc Thêm »

Độc Thoại về sách lược chính trị

Ảnh (speramusposterous.wordpress.com) Tôi là một sản phẩm của thời đại mình sống. Tôi là một đảng viên có niềm tin vào đảng Cộng Sản. Giờ thì rất an toàn để mọi người có thể nguyền rủa chúng tôi. Một thứ mốt thời thượng. Tất cả những người Cộng Sản đều là tội phạm. Chúng tôi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ