T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 29, 2016

Ngộ Không: Xếp tàn y lại…

               Tranh-Trần Thanh Châu  đập cổ kính ra tìm lấy bóng  xếp tàn y lại để dành hơi         (nguyễn gia thiều)          *** Một ngày như mọi ngày, sáng tinh mơ, tay cà phê, tay thuốc là, lão ngồi lẫm đẫm đằng góc vườn. Lão ngồi trong bóng tối đợi nắng lên,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ