T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 2, 2016

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 100)

Chùa Bà Đanh Chùa Bà Đanh do một bà tên Đanh lập nên, còn gọi là Bảo Sơn Tự như tên đề trước tam quan và cách Hà Nam hai cây số. Một buổi được Cống Quỳnh đến viếng và đề thơ: Khen ai đẽo đá tạc nên mày Khéo đứng chi mà đứng mãi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ