T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Hai 19, 2018

Như Thương: Giỗ Huế 50 Năm (1968-2018)

  BUỒN HƠN TÍM HUẾ  1. Có bao giờ Huế đã buồn như thế Chít khăn sô lịm chết cả xác hồn Năm mươi năm trong lòng người tang chế Đã nguôi ngoai nỗi oan nghiệt: Vô ngôn! 2. Ai gõ cửa, như tử thần réo gọi Tiếng chân người rầm rập ngõ vườn sau

Đọc Thêm »

Sử Mặc: kha rui, sử

Tranh: Thanh Châu   ý của nghiêm   ngồi buồn.  để mặc xuân đi dòm qua ngó lại chộ gì không ta thấy bay đi một con gà và con chó đợi lân la bạn tình     quýnh   bạn bảo đầu năm sao không đạp mái đi biệt rồi lấy đâu ra con

Đọc Thêm »
Lưu Trữ