T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tư 20, 2019

“Việt kiều bay” hai mang

Đây là một trong những khu phố khá giàu tại Cypress – Texas của nước Mỹ. (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Thạch Thảo Ngạc nhiên, trong mấy trăm ngàn gia đình Mỹ sinh sống trên vùng đất này lại xuất hiện người Việt Nam nhập cư thời gian gần đây. Số lượng chiếm khá đông, hầu

Đọc Thêm »
Lưu Trữ