T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 14, 2019

Donald Trump và hai kiểu chống cộng khác nhau của người Việt

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung, là một cộng đồng mang đặc điểm chính trị rất rõ ràng, đó là một cộng đồng chống cộng sản, không giống như các cộng đồng thiểu số khác như Ấn Độ, Mexico,… thâm chí

Đọc Thêm »
Lưu Trữ