T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 2019

Ý nghĩa thực sự của Đạo luật Hong Kong?

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Việt Lê Tuần rồi, Đạo luật Nhân Quyền và Dân chủ Hong Kong 2019 (ĐLNQDC) được TT Donald Trump ký, xem như được thông qua và từ bill sẽ trở thành luật. Mình đã tìm đọc đạo luật trên trang Quốc hội Mỹ. Thật ra, đạo luật này chủ yếu là

Đọc Thêm »

Quan sát Hồng Kông và nghĩ về Việt Nam

(Nguồn: Văn Việt) Lê Học Lãnh Vân 1) Sáu tháng qua là những ngày đầy cảm xúc cho những người quan tâm thời sự quốc tế, tình hình Hồng Kông. Có những cao trào kịch tính, cao trào cảm xúc. Tới hôm nay, có thể thấy cuộc phản kháng Bắc Kinh do giới trẻ Hồng

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Ai cũng cần một vòng tay ôm

The Hug by Heeral Chhibber   “Good night, sweet dreams.” Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi vừa đến trước cửa căn apartment của cô trên lầu. Lúc ấy khoảng gần 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ