T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

July 2020

J. Sharlet:“Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ” (T.Vấn chuyển ngữ-phần 5-Hết)

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos)   (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5) Trong mỗi cuộc tập họp vận động tranh cử của Trump, đều có một cảnh tượng độc đáo lúc Trump bắt đầu điểm mặt kẻ thù. Không phải Hillary Clinton hay Joe Biden, hay những di dân Mexico. Mà

Đọc Thêm »

J. Sharlet:“Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ” (T.Vấn chuyển ngữ-phần 4)

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos) (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5) Hai tuần lễ sau buổi vận động tranh cử ở Bossier City, tôi có mặt ở BB&T Center ở Sunrise, tiểu bang Florida để tham dự một buổi tập họp khác dành cho những tín đồ Trump trung thành. Ở

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Khoảng Cách Vô Hình

Khung Cửa Hẹp – Tranh Hoàng Thanh Tâm “Cơ cấu tổ chức” trong bếp gia đình anh chị có vài thay đổi từ khi chính phủ ban hành những biện pháp phòng ngừa bệnh dịch. Trước đây, chị thường đi làm về trễ. Bởi thế, anh đảm trách khâu nấu nướng. Chị lo bày bàn

Đọc Thêm »

h o à n g x u â n s ơ n: t R Ù N g t U

Vạc bay – Tranh: Mai Tâm   Chữa thơ từ một dấu buồn mở ra trang lặng ý tuôn về đời buổi chiều vàng ánh trăng rơi mấy khi huyền hạ ru hời tiếng đêm chữa thơ từ hạt rất mềm từ câu kinh rụng xuống thềm tân toan chữa u trầm một vết hoan

Đọc Thêm »

J. Sharlet:“Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ” (T.Vấn chuyển ngữ-phần 3)

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos)   (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5) “Đó là cách mà sự kỳ thị chủng tộc tạo ảnh hưởng tại các cuộc tập họp tranh cử của Trump. . .” Tôi hỏi Sean: “Ông muốn nói những điều ông ta biết về những người bên đảng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ