T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Một 20, 2021

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lính Miền Nam

Tưởng Năng Tiến Bạn tôi, tất cả, phần lớn đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù, mà còn chia chung rất nhiều … cố tật! Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: ĐỐ KIỀU

SƠ LƯỢC ĐỐ KIỀU Truyện Kiều càng được đông đảo người đọc say mê thì thuộc Kiều cũng là niềm tự hào của  người Việt. Dân Việt thường đố nhau xem ai thuộc kỹ cuốn truyện, nghĩa của từng chữ, tình ý của từng câu. Lại còn đố nhau về vị trí của chữ này,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ