T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

May 5, 2021

Khê Kinh Kha: TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM (Thơ & Nhạc)

tôi là người Việt Nam xác thân của Mẹ Âu Cơ ra đi từ Động Đình Hồ hơn 4 ngàn năm trước dân tôi nghèo nhưng đầy tình thương đất tôi cằn nhưng lắm can trường này Lê, này Lý, này Nguyễn, này Trần này bao xương máu đắp nền Việt Nam một giang sơn

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 200)

Chữ nghĩa làng văn Chữ chỉ là một ký hiệu, giống như mũi tên thì chỉ đường đi, đèn đỏ thì xe ngừng lại …Mỗi một chữ tự nó không có nghĩa gì hết. Nó ám chỉ một cái gì khác hơn chính nó. Nhưng khi chúng kết hợp với nhau thì tính cách ký

Đọc Thêm »

Phila Tô: Sau 46 Năm Nước Mắt Vẫn Còn Rơi!

  Vị Cao Tăng Pháp Hoà giảng cho Phật Tử: -Người chánh tâm nói về tà pháp thì nó sẽ trở thành chánh pháp. -Người thiếu chánh tâm nói về chánh pháp thì nó sẽ thành tà pháp. ***. Sáng 30/4/2021, sau khi đặt vòng hoa hình Quốc Kỳ VNCH tại tượng đài Chiến Sĩ

Đọc Thêm »
Lưu Trữ