T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 14, 2021

Phila Tô: Tượng Đài Và Cái Mỏ Vịt

Lính chiến chúng tôi gọi trái lựu đạn là trái “mãng cầu”. Quý vị, ai cũng thích mãng cầu, nhất là mãng cầu “gai”. Chúng tôi cũng thích mãng cầu, nhưng là mãng cầu “gài” “Gai” với “Gài” chỉ khác nhau một cái dấu, nhưng quan trọng lắm. Quý vị ăn mãng cầu “gai” với

Đọc Thêm »

Văn Công Tuấn: Nỗi Lòng Nguyễn Du

Nguyễn Du và Thời Đại (Tranh: Nguyễn Tư Nghiêm – Nguồn: Vietnamarts.VN)   Nhân “Ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới” – 23 tháng 4 Sè sè “đống sách” bên đường [1]  Sáng cuối tuần trời nắng đẹp nên ăn sáng xong tôi mặc áo ấm đi dạo. Chợt thấy dọc đường cảnh lạ như

Đọc Thêm »
Lưu Trữ