T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 17, 2021

Hoàng Xuân Sơn: À Ừ!

Gió – Tranh: Thanh Châu   {À      Ừ} Ừ à mây trắng vẫn bay có khi tóc bạc lâu ngày xanh ra có khi cực lạc ta bà thế giới thế giái vào ra trập trùng à.  ừ đứng giữa mông lung có khi tâm rỗng mà thùng vẫn kêu   h o à

Đọc Thêm »
Lưu Trữ