T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Sáu 9, 2021

Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản (3&4)

Chu Sơn Cuộc đấu tranh của thiền sư Thích Thiện Minh Từ sau khi bị công an đuổi khỏi trụ sở Tổng vụ Thanh niên (trung tâm Thích Quảng Đức), trong gần ba năm (từ tháng 5.1975 đến tháng 3.1978), trong điều kiện không có chùa, bị cách ly tăng thân và phật tử, không

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: TƯỞNG NHỚ NHÀ VĂN VŨ HUY QUANG

Không thể có một Vũ Huy Quang (1942-2017) thứ nhì trên đời này, dù là trong đời thường hay trong tiểu thuyết. Bởi vì, anh độc đáo một cách tự nhiên, cả trong giao tiếp lẫn chữ nghĩa. Khi ngồi nói chuyện với anh vài câu, bạn biết ngay không mấy ai có nhiều kiến

Đọc Thêm »
Lưu Trữ