T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

June 26, 2021

Đặng Xuân Xuyến: TÌNH THƠ CÒN MÃI (chùm thơ)

  (in trong TÌNH THƠ CÒN MÃI ; Nhà xuất bản Dân Trí ; 2021   CHỌN Người ta chọn lược tặng sư Chọn tranh đem tặng người mù ngắm chơi Người ta chọn điếc ráp lời Chọn câm phản biện lẽ đời đúng sai.   Người ta, ừ, thế mà tài Đảo điên thiên

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN (5) – Phụ Lục 2

DẪN NHẬP Trước khi vào phần phụ lục 2, tôi xin tóm lược các phần trước đã nói để độc giả dễ theo dõi: — Nguyễn Du dựa vào tích sử triều Minh, Vương Thúy Kiều của Dư Hoài (dài khoảng 3, 4 trang giấy), Tình sử Phùng Mộng Long, và các hý kịch/ hát

Đọc Thêm »
Lưu Trữ