T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Sáu 30, 2021

Nhã Duy: Ngày truyền thông xã hội: Giới thiệu một hoạt động truyền thông Việt ngữ tích cực khác

Ảnh (vietnambiz.vn) Ngày 30 tháng Sáu này là ngày Truyền Thông Mạng Xã Hội Thế Giới (World Social Media Day) hàng năm. Từ những ngày truyền thông thế giới còn sử dụng những phương tiện truyền thống để truyền tải và cung cấp tin tức, mạng xã hội ra đời là một cuộc cách mạng

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Hoa huệ (Fleur de Lys)

Hoa huệ (Fleur de Lys – còn có tên là hoa Bách Hợp) là biểu tượng của xứ Quebec (Canada), xứ đã thực sự cưu mang đời lưu vong chúng tôi. Nhân ngày lễ của xứ sở (24-6-2021), xin gửi hai mảng viết nhớ tên :   L Y S hoa bách hơp không trúng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ