T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 3, 2021

Nguyên Lạc: TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN (5) – Phụ Lục 3

DẪN NHẬP Trước khi vào phần phụ lục 3, tôi xin tóm lược các phần trước đã nói để độc giả dễ theo dõi: Trong các bài trước, chúng tôi đã nói: 1- Kim Vân Kiều Lục là một bản văn viết bằng chữ Hán của một người rất thân cận với Nguyễn Du; ông

Đọc Thêm »
Lưu Trữ