T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 21, 2021

Khải Triều: GỬI NGƯỜI TRĂM NĂM

Người về từ trăm năm – Tranh: Thanh Châu     Tôi viết bài thơ trăm năm Gửi cho những người còn sống Và những người đã khuất Như lời tạ từ Trong mùa đại dịch Không có tiếng chuông ngân Tiếng chuông gọi hồn.   8.Người trăm năm là ai? Là người hôm qua

Đọc Thêm »
Lưu Trữ