T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 27, 2021

Nguyên Lạc: NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT

Cõi người ta 4 – Tranh: Thanh Châu     NHỮNG  BÀI TỨ TUYỆT 1 Đêm Cô Lữ Đêm nay trăng lạnh người có lạnh? Điệp khúc hư không nỗi đoạn trường Nâng ly cô lữ sầu viễn phố Tri kỷ cùng ta khúc Hồ Trường! . Phong Vũ Phong là gió nhưng chắc đâu

Đọc Thêm »

Lenin và giấc mơ thần đồng của người Việt

Jackhammer Nguyễn Lâu lắm rồi, có thể hơn 25 năm trước, tôi có đọc một bài trên báo An ninh Thế giới của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nói về ông tổ cộng sản Nga là Lenin. Bài này nói về việc ướp xác ông ta, cũng như mổ sọ để tách bộ não

Đọc Thêm »
Lưu Trữ