T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 29, 2021

Hoàng Xuân Sơn: mù u cuộc tình (B L I N D)

hình (FB Lac Nguyen)   đi trên loáng nước chìm sao ngọn đèn đã dẫn nhau vào thiên hư chừ con đinh tán mắt mù vô phương cứu gỡ mù u cuộc tình   h o à n g x u â n s ơ n 24 Sept.2021             ©T.Vấn

Đọc Thêm »

Văn Công Tuấn: Vô Ngã thì ai là tôi?

Thư pháp “VÔ NGÔ (Thủ bút thư pháp của chính thi sĩ Trụ Vũ) Vô ngã là “không có ta”. Không có ta,vậy thì ai đang nói, ai đang viết đây? Cô bạn văn viết Email cho tôi và nói, mới nhận món quà quý của bác Trụ Vũ, không biết có nên khoe với

Đọc Thêm »

Châu Thạch: NGHE TIN PHI NHUNG CHẾT

  Chuyện Phật Trời không ai biết được Bọn phi nhân thì cứ sống sờ sờ Người nhân nghĩa chết sớm, chết bất ngờ Để bia miệng mau mờ hơn bia đá   Chiều hôm nay nghe tin em đã ngã Để lại đời hàng mấy chục con thơ Tưởng trần gian như không bến

Đọc Thêm »
Lưu Trữ