T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 10, 2021

Phạm Duy giữa chúng ta

Tuấn Khanh Phạm Duy vẫn ở đâu đó trong cuộc đời này, không chỉ 100 năm này, mà có lẽ còn nhiều trăm năm nữa trong những trái tim thuần khiết yêu nước Việt, đi cùng những giai điệu gần gũi và khoan nhặt của ông. Nghe nhạc Phạm Duy, đôi lúc tôi nhận ra

Đọc Thêm »
Lưu Trữ