T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 14, 2021

Phan Tấn Hải: TƯỞNG NHỚ NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Với nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, người tôi xưng hô là anh, theo thói quen giữa các nhà văn gọi nhau, nhưng anh cách biệt với tôi nhiều lắm. Nói cho đúng, nghĩa là tôi phải nhón chân, và phải đưa tay với thật cao mới tới mép giày anh Nguyễn Xuân Hoàng — về

Đọc Thêm »
Lưu Trữ