T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 18, 2021

Thuốc uống trị bệnh COVID 19 ra đời?

Thục-Quyên Sau gần 2 năm đại dịch chưa nhìn thấy hồi kết, cách thức ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2 trong xã hội không thành công vì khó thực hiện trong cuộc sống bình thường hàng ngày, thuốc chủng ngừa tuy rất có hiệu qủa nhưng không tới được những nước nghèo khó vì đắt tiền

Đọc Thêm »
Lưu Trữ