T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 27, 2021

Quảng Tánh Trần Cầm: ngày làm biếng/chập chờn trôi

Ảnh: Tuyết tháng mười một – Long Thái Hòa   ngày làm biếng (tháng mười một, dù muốn dù không)   tôi nằm yên tẻ nhạt giữa trời và đất nghe tóc mọc tẻ nhạt trên da đầu   mùa thu bắc bán cầu âm u qua chậm một ngày thức dậy tuyết phủ ngập

Đọc Thêm »

Khinh trí thức

Nguyễn Hưng Quốc Ở giới lãnh đạo Việt Nam, có một nghịch lý: một mặt, họ có vẻ chuộng bằng cấp, ai cũng có vẻ muốn có bằng cấp thật cao và tạo cơ hội cho các cán bộ dưới quyền có bằng cấp thật cao, kể cả bằng giả hoặc bằng dỏm; nhưng mặt

Đọc Thêm »

Nguyên Giác: Ni Trưởng Trí Hải: Thiền Pháp Người Gỗ

Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải   (Ảnh: Phatgiao.org)   Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải (1938 – 2003) đã để lại nhiều tác phẩm lớn, vừa có giá trị Phật học, vừa có giá trị văn học. Một tác phẩm trong những tháng cuối của cuộc đời Ni Trưởng là tập thơ Ngọa Bệnh

Đọc Thêm »
Lưu Trữ