T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 2, 2021

Nguyên Lạc: THƠ VUI LỤC BÁT (1)

Cõi người ta (6) – Tranh: Thanh Châu (Lưu ý: Quý bà đức hạnh, quý cụ đạo mạo, trẻ em ngây ngô… không nên đọc loại thơ vui này.) 1. Giữa khuya thiếp vội hỏi chàng Viagra một vỉ sao chàng “im re” Buồn lòng giận trách ông tơ Se chi mối chỉ  ầu ơ

Đọc Thêm »

Nam Phương Hoàng Hậu

Huy Đức Trong lịch sử, có những nhân vật mà chúng ta thường chỉ nhắc đến tên, phẩm hàm, tước hiệu… rồi xếp lại; với Nam Phương Hoàng Hậu nhiều người thường bàn thêm về nhan sắc và rồi cũng để bà mờ nhạt theo vị “Hoàng đế cuối cùng”. Nhưng, tác giả Lê Lan

Đọc Thêm »
Lưu Trữ