T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 3, 2021

Khải Triều: Thử Thách

Thử thách – Tranh: Mai Tâm   Con Delta chưa hết mà Omicron đã đến Sự thử thách của con người Thế kỷ XX toàn cầu hai lần chiến tranh 55 triệu người chết Thế kỷ XXI vừa khai sinh Chiến tranh vi trùng từ phòng lạnh Con người tinh quái và khôn ngoan hơn

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: M Ù A Đ Ô N G Đ Ế N

[ tặng anh Nguyễn Xuân Thiệp, hay viết về hoa nón xanh ] Dịu lắm nữa. rừng cây. và chim én mùa rưng về trên một ngọn tuyết lơi nghe hát nhé bài ca mùi lên tuyến nhị vô âm và đàn đáy không lời Gỗ nâu gỗ. nâu ôi, đời thấm nhẹ mạch tâm

Đọc Thêm »
Lưu Trữ