T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 25, 2021

Hoàng Xuân Sơn: CHƯA CÓ TỰA ĐỀ

  Tôi bước ra đường trời xé gió chưa năm nào lạnh như năm nay tưởng đã quen mà chưa từng biết rụng rời. và mặt mũi chân tay Một đời làm hiệp sĩ bịt mặt đường phố. chợ câm. những chái nhà thiệt lâu tôi chưa hề thông thạo luật đi đường nhào tới

Đọc Thêm »
Lưu Trữ