T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

December 30, 2021

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Những người muôn năm cũ…

Ông đồ “Vũ Đình Liên” tranh sơn dầu Bùi Xuân Phái (1920 – 1988) Của đáng tội vì tôi không biết gã là ai nên mới rách chuyện… Chuyện là một ngày, thằng bạn đời điện thoại gửi gấm bạn của nó tới nhà tôi ăn chực ở đợ nhăm bữa. Gã từ Việt Nam

Đọc Thêm »

Quảng Tánh Trần Cầm: chuyện đời nay/có một ngày mưa

  Ngẫu nhiên (Ảnh: tác giả)   chuyện đời nay    khi tôi ngủ gục phi-phai-phô-phăm* thằng cao thằng thấp thằng lù đù thằng ngang ngược thằng hung tợn thằng tóc quăn thằng đầu hói thằng đái dầm phi-phai-phô-phăm* chiếc cell phone tôi di động (đúng như tên của nó) bỏ tôi ngỡ ngàng xót

Đọc Thêm »
Lưu Trữ