T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Một 5, 2022

Phạm Xuân Đài: VUI CA XANG

(Hình minh họa Chinh Phụ Ngâm do tác giả, nhà văn Trùng Dương cung cấp).                            *Tác  giả xin cám ơn Giáo sư Trần Huy Bích đã giúp nhiều tài liệu cần thiết cho bài viết này.   Gần đây tôi có dịp xem video của Thúy Nga Paris trình diễn ba bài Hòn

Đọc Thêm »
Lưu Trữ