T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tư 19, 2022

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Bến Chùa

       Thẻo đất hẻo mọn qua chuyện kể lại trên đồi có nhiều cây cổ thụ như rừng, tàn tán giống chóp nón cổ châu của các quan văn ta xưa nên được gọi là…núi. Tên núi là Non Nước, ‘’non’’ có thể vì núi chưa già đủ tuổi. Với nước, người kể chuyện đồ

Đọc Thêm »

Đặng Xuân Xuyến: Chùm thơ 20 BÀI 4 CÂU ĐỘC VẬN

THÁNG CHẠP – 2021 Lấp ló đầu thôn tháng Chạp về Thốc chiều, cóng lạnh cả triền đê Thoảng xa xa vọng lời kinh kệ Nấc tiếng ai cầu, nghẹn bến mê! *. PHỦI – với G – Thư gửi mấy lần, chả hồi âm Ai thấu cho ai cạn lệ thầm Người gì mà

Đọc Thêm »
Lưu Trữ