T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

August 5, 2022

Nguyên Lạc: VÀI GỢI Ý VỀ THƠ TỨ TUYỆT

SƠ LƯỢC VỀ THƠ TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT Trước khi vào phần chính của bài viết, tác giả xin được sơ lược vài điều về thể thơ Tứ Tuyệt Đường Luật;  chỉ sơ lược để độc giả tham khảo, để dẫn đến phần chủ yếu của bài viết. 1. Thế nào là Tứ Tuyệt Đường

Đọc Thêm »
Lưu Trữ