T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

September 3, 2022

Vương Trùng Dương: Chuyện Vãn: Gác Cu, Cầm Chầu  

Nếu luận về chữ “ngu” thì vô số trường hợp “thiên hình vạn trạng” trong cuộc sống của mỗi người trên thế gian. Không có ai tự cho rằng từ nhỏ đến già không vấp phải ngu. Từ khi sinh ra, cắp sách đến trường cho đến khi lìa cõi, “chữ ngu” gắn liền với

Đọc Thêm »

SONG THAO: ÔNG VĂN NGHỆ

Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc gọi ông là “Ông Bụt Sách”. Tôi gọi ông Thành Tôn là “Ông Đạo Sách”. Hai ông nhân tình của sách này bị cột chặt vào nhau từ kiếp nào không biết. Kiếp này họ bên cạnh nhau từ ngày còn ở trong nước tới khi ra hải ngoại.

Đọc Thêm »
Lưu Trữ