T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 24, 2022

SONG THAO: NHẠC BOLERO

Tôi không nhớ năm nào nhưng trước 1975, khi bản nhạc Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh đang phổ biến hết cỡ, một nhà trong xóm tôi ở Thị Nghè ngày nào cũng mở oang oang như muốn có lòng tốt cho cả xóm được nghe ké. Tội cho Hàn Mặc Tử, sáng sớm,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ