T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 1, 2022

Nguyên Lạc: THƠ, HOA & NGƯỜI (1)

HOA – Với lòng người, chắc chắn lòng yêu hoa phải nảy sinh ra đồng thời với thi ca diễm tình. Chàng trai nguyên thủy khi tặng vòng hoa đầu tiên cho nàng trinh nữ, đã vượt lên trên loài cầm thú, đã vượt được lên trên những nhu cầu thô tục của thiên nhiên,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ