T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

October 25, 2022

TIỂU LỤC THẦN PHONG: TIỀN

TIỀN Thuở ban đầu nó chỉ là vỏ sò, vỏ hến, mảnh đá, lá cây… Khi con người văn minh và tiến bộ hơn thì đúc tiền bằng sắt, kẽm, đồng; cao cấp hơn một bậc nữa thì là tiền bằng bạc, bằng vàng. Đến một giai đoạn phát triển khác nữa thì in tiền

Đọc Thêm »

THÉRÈSE DESQUEYROUX – CHƯƠNG MỘT

Hỡi Ngài, xin thương xót, xin đoái lòng thương xót đến những kẻ điên loạn khật khùng! Hỡi Đấng Cứu Thế! Xin cho đôi mắt Đấng Quyền Năng nhìn thấy những con quái vật đáng sợ kia, hiểu được lý do chúng hiện hữu, thấu suốt được cách chúng tự làm biến dạng chính mình

Đọc Thêm »
Lưu Trữ