T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 18, 2022

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: CÀ PHÊ 2 RƯỠI SÁNG, KHÙNG!

Thể chất không xếp loại ‘ĐSK’ (hồi trước Trung tâm nhập ngũ khám xong mà đóng dấu này là Đời Sẽ Khổ, nghĩa tếu của Đủ Sức Khỏe), nhưng bù lại tôi được ba cái tốt: không biết nhức đầu, đau lưng, đái đêm là gì. Thiên hạ ganh tị hết biết…Còn ngủ thì một

Đọc Thêm »
Lưu Trữ