T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

March 15, 2023

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: RÂU SỜ RÂU VUỐT

Từ đường cái mới lái vô, thấy khu nhà liên kế, mấy ngõ qua lại thước thợ, những chỗ đậu xe riêng trước từng nhà, Niên tuởng mình lạc. Chưa biết tính sao thì may, khi quá đường ngang cuối thấy bảng xây gạch tên “Manorcare” nhô lên bên kia dốc. Thì ra nhà dưỡng

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: Ukraine: Khi nghệ sĩ toàn lực ra trận

Sức mạnh nào đã thúc đẩy toàn dân Ukraine cùng ra trận chống quân Nga? Hẳn phải là hồn nước, một cái gì không thấy được, nhưng nối kết được toàn dân cùng nhau một lòng ra trận. Có thể định nghĩa rằng hồn nước là cái gì làm cho dân tộc Ukraine khác biệt

Đọc Thêm »

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: ĐỌC: “RÉT BÂN NHỚ MẸ”

RÉT BÂN NHỚ MẸ . Rét Bân vương má con hạt mưa Kiểu mưa Bân này dễ ho, mẹ ạ Chân mẹ ấm không / rét Đài sương giá?  Tay mẹ cóng không / rét Lộc buốt tê? . Mẹ ơi!  Từ hồi Mẹ đi  quanh con hơ hoác trống. . Mưa Bân chắt lọc

Đọc Thêm »
Lưu Trữ