T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Lệ Uyên: Trang Sách và Những Giấc Mơ Bay (Tập I)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin Bấm Vào Đây Để Mở Hoặc Tải Về Máy

Nguyễn Lệ Uyên: Trang Sách và Những Giấc Mơ Bay -Tập Một

(Viết Về 17 tác giả của văn học miền Nam)

 

 Giới Thiệu:

(Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu)

 Nhằm mục đích lưu giữ và phổ biến rộng rãi các tác phẩm văn học giá trị đến mọi tầng lớp độc giả, nhất là độc giả thuộc các thế hệ trẻ ở trong nước, với sự cộng tác của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên, Tủ Sách Điện Tử TV&BH sẽ lần lượt giới thiệu tòan bộ nội dung “Trang Sách & Những Giấc Mơ Bay” gồm 3 tập, viết về những cây bút đã từng làm nên diện mạo một nền văn học miền Nam mà mãi cho đến nay vẫn còn được nhắc đến bởi các nhà nghiên cứu văn học cả trong lẫn ngòai nước.

Đây là  một công trình đầy tâm huyết của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên, người được các bạn văn cùng thời đặt tên là “con sói già cô đơn”. Bất chấp mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày (nhà văn NLU hiện đang sinh sống ở Việt Nam), bất chấp tuổi tác (các bạn văn cùng thời với ông, nếu còn sống, phần lớn đều đã gác bút an dưỡng tuổi già), bất chấp bệnh tật (ở tuổi của ông, ai mà không bệnh này hay tật kia, chưa chết đã là một điều ngạc nhiên), bất chấp những khó khăn trong việc sưu tập tài liệu (như nhà văn Trần Hòai Thư đã nêu rõ trong lời tựa, ngay đến những người được NLU nhắc đến cũng không lưu giữ được tác phẩm của mình huống chi người làm công việc nhận định, phê bình), bất chấp nhiều trở ngại khác lẽ ra không thể, không đáng xẩy ra với một người làm văn học, ông đã hòan tất công việc như tâm nguyện của ông với tư cách của một trong số ít người còn sống sót của thế hệ các nhà văn miền Nam.

Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn Hữu xin được tiếp tay cùng nhà văn gởi tới độc giả Việt Nam ở khắp nơi, trong cũng như ngòai nước, công trình tâm huyết này. Đồng thời, ngòai chức năng phổ biến, tủ sách sẽ cố gắng làm công việc lưu trữ tác phẩm để các thế hệ tương lai có cơ hội tìm hiểu về một nền văn học, tuy bị bức tử, nhưng đã không chịu nằm đó chờ chết như những kẻ sát nhân mong muốn.

 Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

30 tac pham-11-2017

 

 

 

 

©T.Vấn 2018