08/03/2010
70 Năm Tình Ca (11)- Đòan Chuẩn, Hòang Giác

 

(Bấm vào đây để nghe )

Nhạc sĩ Đòan Chuẩn

Nhạc sĩ Hòang Giác

©T.Vấn 2010