02/21/2017
Như Thương: TRÔI VỚI LỤC BÌNH

chum-tho-hoa-luc-binh

Quê hương em có nắng vàng

Chỉ là ngần ấy cũng tràn nỗi vui

Một ngày nỗi nhớ ngậm ngùi

Lời ru pha lẫn đất mùi Xuân sang

Đầu năm nở nhánh mai vàng

Ghe thuyền quê mẹ rộn ràng ngược xuôi

Con sông bên lở bên bồi

Chở mai về phố em ngồi bán hoa

Xuân thì rực rỡ … Nhạt nhòa

Lui ghe về lại quê nhà…Buồn hiu

Thôi đành tạ lỗi bóng chiều

Nhành mai ế ẩm, liêu xiêu phận mình

Thả buồn trôi với lục bình

Mai vàng, tím biếc dặm nghìn về quê

Quê mình vàng khói rạ rơm

Vàng bông điên điển, trăng thơm bên cầu

Can qua – một cuộc nát nhầu

Khói rơm lặng lẽ, vườn sau nguyệt tàn

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017