10/05/2010
70 Năm Tình Ca (37) – Trúc Phương

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

truc phuong