10/05/2010
70 Năm Tình Ca (42) – Nhật Trường

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

TranThienThanh