04/12/2019
hoàng xuân sơn: âm khòm

âm khòm

                                  từ khèn đến kèn

 

tờ giấy vàng mặt nghệ

bệnh lý nằm trong gan

gió trên đường gân nổi

dặm về khơi ngút ngàn

 

nghe mình lây cái giống

nơi mùa âm thụ thai

lũ côn trùng nông nổi

chui trong tiếng thở dài

 

xe qua miền đơn thoại

nghe rười rượi khèn buồn

tiếng mơ hồ của đá

ngột ngạt trời mưa tuôn

 

thôi cô hồn áo rách

đã tháo bệnh cùng mùa

chiếc vòng tròn luân vũ

khép rồi những âm lưa

 

 

kèn thu một khúc đông huyền

nghe màu cổ lục lên thiêng dáng đồng

nhập hồn kim luyện thống phong

tiếng khàn của độc

tiếng trong của bền

nghe mùa vu động rung reng

chót son tuyền mộng ru đền tạng thanh

một mùa nức nở hoa tranh

nhớ cường

và nét vẽ nhanh

kèn vàng

 

hoàng xuân sơn

tháng giêng, tháng tư 19

 

 

©T.Vấn 2019