05/04/2019
hoàng xuân sơn: dị ứng cùng mùa

Cây Già – Tranh: Mai Tâm

 

 

rồi mùa nào cũng có chút vương vương

vương vướng châu thân khắp phố phuờng

hạt bụi phương xa nằm trong mắt trên má

vài sợi tơ thiều rung theo mây khói buông

 

em dị ứng tôi không tuổi nặng tam tòa

mùi tháng năm rền kỷ vật hương hoa

tôi giú mùa xuân trong tay áo

và chút hơi thu mắt nhạt nhòa

 

con ngựa chạy tới hàng cây thụt lùi

vẫn tàu nằm bệnh cuối sân ga cuộc đời

tôi thuộc da mình làm chiếc hoa li nhỏ

một thoáng sông hồ em có gặp đâu nơi?

 

tôi quạnh hiu với những ngày đông

tuyết giá mênh mông ngập cánh đồng

có con sâu nhỏ nằm trong tổ kén

bướm sẽ qua đời em dị ứng tôi không?

 

hoàng xuân sơn

20 mars/2019

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019