08/20/2019
Như Thương: GIÓNG TRỐNG ĐỒNG SINH TỬ

Trồng Đồng Cổ Loa

 

Hỡi dân Việt, gióng trống đồng sinh tử

Đừng chùn chân trước hiểm họa diệt vong

Đất, biển đâu giữa muôn ngàn tin dữ

Giặc Tàu Ô xóa chân bước Lạc Hồng

 

Dân tộc ta chưa bao giờ hèn nhục

Không cúi đầu trước Vạn Lý Trường Thành

4000 Năm vẫn còn nghe hùng khúc

Bạch Đằng Giang hàng cọc nhọn lừng danh

 

Ngẩng đầu lên để làm người bất khuất

Như tổ tiên, bao liệt nữ, hùng anh

Đòi lại đi… những gì ta đã mất

Trang sử xưa giục giã trống tràng thành

 

Trong trái tim vẫn còn vang nhịp trống

Sẽ muôn đời: Nô lệ, dạ chẳng cam

Giặc phương Bắc chớ tưởng rằng như mộng

Không bao giờ chiếm đặng đất phương Nam

 

Như Thương

16/8/2019

 

 

 

 

©T.Vấn 2019