11/13/2019
Khải Triều: Thi sĩ và vận nước

Tranh: Thanh Châu

 

hôm nay tôi còn đây

ngày mai đã đi xa

ngày mai sẽ không còn

chỉ còn bây giờ thôi

 

bây giờ tôi còn đây

bây giờ tôi hiện hữu

tôi viết cái hôm nay

và những cái bây giờ

 

hôm nay là hiện thực

tôi đi trong mưa bay

tôi về trong lá rụng

hít thở làn gió nhẹ

 

ngày mai là tương lai

tôi viết cái hôm nay

thấy mình đang lạc lối

thấy mình đang bâng khuâng

thấy mình già mất rồi

 

tôi đi về nhà thờ

con đường nhiều sỏi đá

máu đã chảy dưới chân

tôi ngồi trên thảm lá

lòng thấy trống trải quá

không một bóng hình hài

 

có phải tôi đây không

hay một kẻ lạc giáo

đã quên lời giao ước

từ thuở còn mông lung

 

tôi chưa gặp lại mình

từ thuở mới vào đời

từ thuở mới yêu em

rồi tôi lạc mất mình

trong lao tâm khổ tứ

trong lao đao khốn khó

nên bây giờ đi tìm

 

tôi lạc dòng lịch sử

đứng nhìn lũ ác nhân

hãm hại người tử tế

áp bức người hiền lương

cướp của người nghèo khó

đóng cửa kẻ kêu oan

tôi bất lực muôn phần

trong việc làm chính nghĩa

đòi quyền sống cho dân

công lý cho mọi người

 

thời gian có khởi đầu

nhưng không là vĩnh cửu

bọn ác nhân cũng thế

sẽ tới ngày diệt vong

bắt chúng quỳ dưới chân

những người dân khốn cùng

chúng van xin tha mạng

nhưng không tha cho chúng

tên chúng trong lịch sử

cùng muôn vàn tội ác

 

bây giờ tôi là tôi

nào ai biết ra sao

ngày mai tôi thế nào?

tôi là tôi bây giờ

với Thánh Giá trên vai

 

khải triều

(ngày 03-11-2019)

 

 

©T.Vấn 2019