12/11/2020
N g u y ễ n H à n C h u n g: Bóng đờn bà

Tủi Thân – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

Mười sáu tuổi em làm banh bóng đá

hai mươi hai cầu thủ quyết tranh giành

tên dự bị cũng thả vào cợt nhả

dù chiến trường còn vài phút tanh banh

 

Hai sáu tuổi em trái banh bóng rổ

mười sáu tên nhảy nhót tranh hùng

ai cũng hám ném đời em lọt lỗ

không người nào rốt cuộc tình chung

 

Ba sáu tuổi chỉ còn hai racket

của hai tay thiện nghệ bóng bàn

em trái bóng họ rờ ve qua lại

thua trắng rồi vẫn tính điểm ăn gian

 

Bốn sáu tuổi thân bóng chày cằn cỗi

mà tên nào cũng muốn ném ra xa

chúng hể hả vò thân em nhức nhối

xâu xé nhau chẳng thương tiếc ngọc ngà

 

Năm sáu tuổi tưởng nương nhờ bóng golf

họ hất mong em xuống lỗ cho rồi

em nằm xuống loi ngoi lóp ngóp

họ tưng bừng nhìn trăng sáng tươi vui

 

Rứa là hết đời nữ nhi lạc lối

xót xa thay cho thân phận đờn bà

năm sáu chục đời chìm trong cõi tối

có còn gì ngoài tan nát phong ba

 

Còn may lắm mới không làm bong bóng

mũi kim cùn cũng xì hết hơi hoa

khi khuất biệt không ai còn nhớ nữa

chốn vô cùng thui thủi kiếp yêu ma

 

9/12/2020

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020