T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Chinh Đông: Bóng Mây (CD Nhạc)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1. Về Trên Những Tàn Phai – Ca sĩ: Thanh Hoa


2. Nhìn Những Mai Sau – Ca sĩ: Trương Can


3. Sau Cơn Mưa – Ca sĩ: Thanh Duyên

 

4. Vùng Mưa Xuống – Ca sĩ: Minh Trí


5. Nhìn Lên Với Tôi – Ca sĩ: Thanh Hoa


6. Tình Tự Mùa Thu – Ca sĩ: Thùy Dương


7. Ngọn Nguồn Thức Dậy – Ca sĩ: Thanh Hoa


8. Xứ Người – Ca sĩ: Thùy Dương


9. Trên Bước Chân Về – Ca sĩ: Thanh Hoa


10. Bóng Mây – Ca sĩ: Thanh Duyên

 

CD Bóng Mây – Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông

 

 

 

 

©T.Vấn 2007