T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

đọc lại Nguyễn Xuân Hòang

Nguyễn Xuân Hòang: Bụi và Rác

Giới Thiệu : Tác phẩm Người Đi Trên Mây của nhà văn Nguyễn Xuân Hòang có lẽ là tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi người ta nói hoặc viết về Nguyễn Xuân Hòang. Thậm chí, bản thân nhà văn còn được gọi là “Người đi trên mây” và có người còn quả

Đọc Thêm »

Nguyễn Xuân Hòang: Người Đi Trên Mây

Giới Thiệu: Tác phẩm Người Đi Trên Mây của nhà văn Nguyễn Xuân Hòang có lẽ là tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi người ta nói hoặc viết về Nguyễn Xuân Hòang. Thậm chí, bản thân nhà văn còn được gọi là “Người đi trên mây” và có người còn quả quyết

Đọc Thêm »

Nguyễn Xuân Hòang: Sổ Tay

(Nguồn: Văn Magazine) Lời Giới Thiệu: Sổ Tay của nhà văn Nguyễn Xuân Hòang là những trang ghi chép về con người, sự vật, sự việc xẩy ra chung quanh một con người dường như sinh ra chỉ để làm văn chương. Duới con mắt nhà văn, thế giới chung quanh ông được chiếu rọi

Đọc Thêm »

Nguyễn Xuân Hòang: Tự truyện một người vô tích sự

  Trong đời sống, mất mát nhiều hơn là thu nhận. Cây lúa sẽ không trổ bông, nếu trước đó nó không chết đi. Hãy sinh động một cách không mệt mỏi, nhìn về tương lai và nuôi dưỡng bằng những nguồn dự trữ sống chất chứa từ trí nhớ và sự lãng quên. –

Đọc Thêm »
Lưu Trữ