T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Tranh

HươngKiềuLoan : PPS Một Đời – Hoover Dam

    Xin Bấm Vào Đây Để Mở HươngKiềuLoan – Những PPS Một Đời- Hoover Dam ©T.Vấn 2014 Phụ Lục : LỊCH SỬ HOOVER DAM Trịnh Hảo Tâm (Nguồn : http://www.aihuucongchanh.com) Sông Colorado phát nguyên trên vùng núi tuyết miền Bắc tiểu bang Colorado và chảy ngoằn ngoèo theo hướng Tây Nam dài  hơn 1,400

Đọc Thêm »

HươngKiềuLoan : PPS Một Đời – Còn Gì Xấu Hơn ?

Với PPS “ Còn gì xấu hơn “, HươngKiềuLoan đã khiến chúng ta bối rối giữa thế nào là Xấu, thế nào là Đẹp. Nói cách khác, quan niệm về Xấu và Đẹp đã không còn dễ dàng được người ta nói lên một cách dõng dạc như Trắng là Trắng, Đen là Đen. Tôi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ