T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trang Sách NLU

CHIẾN TRANH DƯỚI NGÒI BÚT THẢO TRƯỜNG

Giới Thiệu : Nhà văn Nguyễn Lệ Uyên vừa gởi tới T.Vấn & Bạn Hữu tập “ Trang Sách & Những Giấc Mơ Bay (II)” gồm các bài viết về 13 tác giả xuất hiện trên văn đàn từ trước 1975 ở miền Nam và hai phần phụ lục về hai tạp chí văn học

Đọc Thêm »
Lưu Trữ